FAQ

Den hyppigste

Spørsmål og svar

Se våre kunders vanlige spørsmål om SBLCore-programvare og sikkerhetsdatablader generelt.

Lovgivning og sikkerhetsdatablader generelt

Hva er et sikkerhetsdatablad?
Et sikkerhetsdatablad er et dokument som sikrer overføring av informasjon i forsyningskjeden. Det er derfor uunnværlig når du arbeider med farlige kjemikalier og blandinger.
Hvordan ser sikkerhetsdatabladet ut?
Sikkerhetsdatablad følger det nøyaktige formatet som er angitt i EU i vedlegg II til REACH. Den består av 16 seksjoner, hvis titler er fastsatt på alle EU-språk, så en enkel en-til-en-oversettelse kan ikke produseres. Det er også definert hvilken informasjon hver seksjon skal inneholde. Disse bør skrives klart og konsist. Ikke-europeiske land styres av sin egen nasjonale lovgivning.
Hvilket språk må sikkerhetsdatabladet være på?
Språket i sikkerhetsdatabladet avhenger av destinasjonslandet der stoffet eller stoffblandingen vil bli markedsført. Sikkerhetsdatabladet skal alltid være på landets offisielle språk.
Hvilke produkter må det opprettes et sikkerhetsdatablad for?
Det skal primært utarbeides et sikkerhetsdatablad for stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert som farlige. I noen tilfeller leveres et sikkerhetsdatablad på forespørsel, dvs. for stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige, men inneholder et stoff som utgjør en fare for menneskers helse eller miljøet, eller som det er fastsatt eksponeringsgrenser for arbeidsmiljøet.
Hvilke produkter trenger ikke et sikkerhetsdatablad?
Det er ikke nødvendig å opprette et sikkerhetsdatablad for veterinærmedisiner, kosmetikk, legemidler, mat eller fôr. En annen gruppe er gjenstander som tar en bestemt form under produksjonen. For disse brukes imidlertid ofte et sikkerhetsdatablad for å formidle viktig informasjon om sluttproduktet.
Hvem trenger et sikkerhetsdatablad?
Alle som håndterer kjemikalier eller blandinger på noen måte. Dette kan bety produsent, importør, distributør og til og med nedstrømsbrukeren.
Hvem kan opprette et sikkerhetsdatablad?
Sikkerhetsdatabladet skal produseres av en kompetent person som får regelmessig opplæring. Hvor ofte og hvem som skal utføre opplæringen, er ikke lenger definert av lovgivningen. SBLCore er i stand til å gi opplæring. Deltakeren mottar et sertifikat etter opplæringen. Vi tilbyr opplæring for opptil 5 personer samtidig.
Hvordan bestemmer jeg klassifiseringen av en blanding?
Produktklassifisering utføres på grunnlag av reglene i CLP-forordningen. Klassifiseringen skal utføres på grunnlag av farene og konsentrasjonene av bestanddelene og deres toksikologiske og økotoksikologiske data. Med visse farer kan de fysiske egenskapene til produktet eller laboratorietester også komme inn i beregningen. SBLCore-programvare kan hjelpe deg med å beregne klassifiseringen.
Hva er revisjonen av et sikkerhetsdatablad og når utføres det?
En revisjon er en oppdatering av informasjonen i et sikkerhetsdatablad. Den vanligste årsaken til dette er en endring i formelen eller for eksempel en oppdatering av formatet på sikkerhetsdatabladet fastsatt i vedlegg II til REACH. Nye stoffer med harmonisert klassifisering blir også ofte modifisert eller introdusert.
Hva må etiketten inneholde?
Produktetiketten skal utarbeides på grunnlag av punkt 2.2 i sikkerhetsdatabladet. Det er viktig å sikre at sikkerhetsdatabladet og etiketten samsvarer med hverandre, da informasjonen som gis må være identisk.

SBLCore-programvare og alt rundt det

Hvem passer programvaren for?
Programvaren er utviklet for alle som håndterer kjemikalier og blandinger på noen måte, og som trenger å lage sikkerhetsdatablader for dem, eller for å konvertere sikkerhetsdatablader i deres besittelse til et annet språk.
Hvem kan jobbe i programvaren?
Som et resultat av det brukervennlige og intuitive miljøet passer programvaren ikke bare for de med erfaring i å lage sikkerhetsdatablader, men også for nybegynnere uten kunnskap om kjemikalieregelverket.
Hva kan programvaren hjelpe med?
SBLCore er et omfattende verktøy som hjelper deg med å lage et sikkerhetsdatablad på 27 språk, samt designe etiketter, generere en UFI-kode og varsle deg til PCN-portalen. Programvaren sikrer også arkivering av alle sikkerhetsdatablader og deres støttedokumenter, og overvåker lovgivningens nøyaktighet og nåværende gyldighet av sikkerhetsdatablader. En viktig funksjon er automatisk produktklassifisering, som programvaren beregner fra input dataene.
Hva er inkludert i programvaren?
Programvaren inneholder en database med stoffer med harmonisert klassifisering i henhold til vedlegg VI i CLP-forordningen og stoffer som skal følge retningslinjene for eksponeringsgrenser for arbeidsmiljø. En stoffsøkefunksjon på ECHA er også inkludert, slik at et stoff kan importeres direkte fra ECHA-databasen til programvaredatabasen. Den inneholder også en database over tilgjengelige nasjonale eksponeringsgrenser. Programvaren inneholder også en database med setninger i alle tilgjengelige språkversjoner.
Hva skal jeg gjøre hvis stoffet ikke er i SBLCore-databasen?
Databasen inneholder hovedsakelig stoffer med harmonisert klassifisering og stoffer som det fastsettes yrkeseksponeringsgrenser for. Hvis stoffet ikke er i databasen, kan det hentes og importeres til programvaredatabasen direkte fra ECHA-databasen. Alternativt er det også mulig å legge til et stoff i databasen manuelt, basert på informasjonen i det underliggende sikkerhetsdatabladet.
Hva er de tilgjengelige programvarealternativene?
De tilgjengelige alternativene er SBLCore Blue - programvareabonnement, eller SBLCore Green - kjøp av en evigvarende lisens. For utdanningsformål tilbyr vi en gratis versjon av SBLCore Edu.
Hvor lagres dataene?
I SBLCore Green er databasen plassert på firmaets datamaskin eller server. Lagringsstedet er opp til brukeren å velge. Sikkerhetskopiering av data er helt under deres kontroll. I SBLCore Blue lagres databasen i skyen, der den automatisk sikkerhetskopieres. Data kan nås fra hvor som helst.
Hvor mange sikkerhetsdatablader kan opprettes i programvaren?
Et ubegrenset antall sikkerhetsdatablader kan opprettes i begge programvarevarianter.
Hvordan fungerer prøveversjonen av programvaren?
Etter at du har sendt inn registreringsskjemaet, starter nedlastingen av prøveversjonen, som deretter må installeres på Windows-enheten din. Denne versjonen er tilgjengelig gratis i 14 dager etter installasjon. Prøveversjonen er ikke begrenset når det gjelder programvarefunksjoner, bortsett fra eksport av utdatadokumenter, som er vannmerket. Tilfeldige seksjoner er skjult i forhåndsvisningen. De opprettede dataene kan konverteres til fullversjonen. Nedlasting av prøveversjonen forplikter deg ikke til å bestille fullversjonen av programvaren, og det er ingen gebyrer.
Hvilke enheter og operativsystemer er programvaren kompatibel med?
Alle typer programvare kan brukes på Windows-enheter (fra Windows 8.1 og høyere). MacOS-operativsystemet støttes ikke direkte, men programvaren kan kjøres ved hjelp av virtualisert Windows. Programvaren kan ikke brukes på mobile enheter eller nettbrett.
Hvor mange datamaskiner kan jeg bruke programvaren på?
En bruker kan installere programvaren på opptil tre enheter (PC eller bærbar PC).
Tillater SBLCore import av sikkerhetsdatablader opprettet utenfor programvaren vår?
Det er som standard ikke mulig å importere filer som ikke er .sbl-filer som støttes av SBLCore. Import av eksterne data kan løses individuelt etter avtale.
Hvordan fungerer SBLCore Blue-abonnementet mitt?
Minimum leieperiode er 1 måned. Abonnementer kan da sies opp når som helst, men tidligst 1 måned etter siste endring i abonnementsinnstillinger (dvs. legge til en land eller bruker).
Hvordan avslutter jeg abonnementet mitt på SBLCore Blue?
Programvaren kan enkelt avsluttes på en valgt dato i abonnementsinnstillingene i programvaregrensesnittet eller i SBLCore-kundeportalen, som også kan nås via nettstedet.
Hva skjer med data som er lagret i programvaren etter at SBLCore Blue-abonnementet mitt avsluttes?
Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer alle data du oppretter, før du avslutter abonnementet. Programvaren vil varsle deg om dette trinnet når du avbryter abonnementet. Data vil bli permanent fjernet fra programvaren 14 dager etter avslutning. I løpet av denne tiden er tilgang til programvaren tilgjengelig, og dataene kan fortsatt lastes ned, men det er ikke lenger mulig å bruke programvarefunksjonene.
Kan jeg fornye SBLCore-programvareabonnementet mitt?
Fornyelse av abonnementet er mulig ved å logge på SBLCore-kundeportalen eller gjennom en salgsrepresentant. Hvis abonnementet fornyes mer enn 14 dager etter slutten av det opprinnelige abonnementet, vil de opprinnelige dataene du opprettet ikke lenger være tilgjengelige i programvaregrensesnittet.
Hvordan fungerer oversettelser av sikkerhetsdatablader?
SBLCore inneholder en database med setninger som er oversatt til alle språkversjoner som er tilgjengelige i programvaren. Setninger som inneholder lovgivning er ikke bare oversettelser, de holder seg til selve ordlyden i de nasjonale forskriftene. Takket være denne funksjonen kan programvaren enkelt og korrekt oversette sikkerhetsdatablad til et annet språk. Hvis en bruker mangler en setning eller ønsker å endre ordlyden, kan han/hun lage sin egen setning med eventuelle oversettelser.
Hvordan identifiserer jeg et utdatert sikkerhetsdatablad i programvaren, og hvordan reviderer jeg det?
SBLCore signaliserer behovet for å oppdatere et dokument ved hjelp av en «trafikklys» -funksjon, som fremhever det gamle formatet på sikkerhetsdatabladet, utdaterte stoffer eller utdaterte kontrollparametere. Når du trykker på "Review" knappen, oppdaterer programvaren automatisk sikkerhetsdatabladet. Deretter lagres to versjoner av dokumentet i databasen – det originale (arkiverte) og det nye sikkerhetsdatabladet.
Kan eksponeringsscenarier opprettes i SBLCore?
Det er ikke mulig fordi det ikke er definert noe ensartet format for eksponeringsscenariet. Programvaren lar deg imidlertid feste eksponeringsscenariet til sikkerhetsdatabladet som vedlegg.
Er programvaren i stand til å bestemme ADR av blandingen?
Hvert firma hvis aktiviteter innebærer transport av farlige produkter over den angitte grensen, må utnevne minst en sikkerhetskonsulent som er opplært i transport. Programvaren kan ikke klassifisere produktet etter ADR.
Støttedokumentene inkluderer en H-setning som ikke tilbys av programvaren (f.eks. H320, H333). Hvorfor?
Den europeiske union overholder CLP- og REACH-forskriftene i henhold til kjemikalieregelverket. Retningslinjer som klargjør merking- og emballasjereglene i CLP-forordningen er hentet fra det globalt harmoniserte systemet (GHS). Dette inneholder et stort antall standardsetninger, så hvis en bruker har et sikkerhetsdatablad i GHS-format, kan det hende at de ikke kan transponere noen av setningene som en del av overføringen av informasjon i EUs forsyningskjede.

Brukerstøtte og andre tjenester

Hvilken støtte gir vi brukerne?
Helpdesk kan kontaktes på support@sblcore.com. Du kan også kontakte oss via kontaktskjemaet, som kan brukes til å sende en direkte supportforespørsel. Vi svarer alltid på alle spørsmål så snart som mulig.
Hvilke manualer er tilgjengelige for arbeid i programvare?
Detaljerte opplæringsvideoer er tilgjengelige for våre kunder og kan nås fra SBLCore-nettstedet eller YouTube-kanalen vår. Detaljerte instruksjoner er også tilgjengelig i programvaregrensesnittet.
Hvilke typer opplæring tilbyr vi kundene?
1) SBLCore-programvareopplæring
2) Opplæring i utarbeidelse av sikkerhetsdatablader
3) Oppretting av sikkerhetsdatablader med opplæring i blanding av formler

Varsling til PCN-portalen og UFI-koder

Hva er UFI og hva er det for?
UFI eller Unique Formula Identifier er en unik kode som kreves når du rapporterer farlige blandinger til PCN-portalen, og er også en obligatorisk del av etiketten. UFI består av 16 tegn og har det ensartede prefikset UFI (f.eks. U910-D0V9-D00J-R9D3). MVA-nummeret til et selskap og den såkalte numeriske formelkoden kreves for å opprette den. Du finner mer informasjon om UFI på webgeneratorsiden.
Hva er PCN og hvilke blandinger må varsles?
PCN er en portal opprettet av EU og administrert av ECHA. Det er ment for innlevering av informasjon om farlige kjemiske blandinger. Blandinger som utgjør en fare for menneskets helse eller en fysisk fare, skal varsles. Innsendingen inneholder en UFI-kode, som også er et obligatorisk element i etiketten. Informasjonen skal sendes i et spesielt i6z-format.
Hva skal til for å lage en UFI-kode?
For å opprette en UFI kreves et firma-MVA-nummer og en såkalt numerisk formelkode. Den numeriske formelkoden kan være et hvilket som helst tall. Den eneste nødvendigheten er å velge en bærekraftig form for produktnummerering, slik at to produkter med forskjellige formler ikke inneholder samme UFI. Det er for eksempel mulig å bruke et internt produktnummereringssystem for å velge den numeriske formelkoden.
Hvordan ser UFI ut og hvor er det oppgitt?
UFI er en obligatorisk del av etiketten og må være i leselig og uutslettelig form. Forkortelsen «UF» er ensartet, dvs. uforanderlig på alle språk i EU og går foran selve koden, som alltid er 16 tegn lang. Koden presenteres deretter i formatet UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Hvem er pålagt å sende inn en rapport?
En primær forpliktelse gjelder for importører som kjøper et produkt utenfor EØS-området og plasserer det på EU-markedet, som det gjør for nedstrømsbrukere som blander sine egne blandinger eller gjør inngrep i emballasjen til et produkt. Videre kan plikten også gjelde distributører. Dette trinnet må gjennomføres dersom importøren eller nedstrømsbruker ikke har oppfylt meldeplikten.
Hvilke opplysninger kreves i varselet?
Meldingen utvider de obligatoriske opplysningene sammenlignet med de opprinnelige kravene. For eksempel kreves en UFI-kode, 70 % av produktsammensetningen, emballasjens type og størrelse, produktkategorier i henhold til European Product Categorisation System (EuPCS), samt informasjon om produktfarer, merkeelementer, toksikologisk informasjon og informasjon om fysisk-kjemiske egenskaper.
Fra når gjelder meldeplikten?
Varslingsdatoen varierer avhengig av bruken av produktet. For forbruker- og profesjonell bruk gjelder meldeplikten fra 1. januar 2021. Med blandinger til industriell bruk er datoen 1. januar 2024. For produkter som tidligere har blitt meldt i henhold til nasjonale regler og ikke har endret sammensetning eller klassifisering, skal de opprinnelige meldingene forbli gyldige til slutten av 2024. Fra 1. januar 2025 skal alle farlige blandinger på markedet meldes i samsvar med kravene i vedlegg VIII til CLP-forordningen.
Hvem overføres opplysningene til?
Melderen skal sende inn informasjon til alle medlemslandene der blandingen er markedsført.. Denne informasjonen gjøres deretter tilgjengelig for gifttoksikologisk senter og helseberedskaps-personell Disse enhetene bestemmes av hvert land på nasjonalt nivå.
Hvor får jeg den numeriske formelkoden?
Den numeriske koden til formelen, sammen med MVA-nummeret eller firmanøkkelen, er nødvendig for å opprette den såkalte UFI-koden. Dette nummeret administreres fullt ut av selskapet som oppretter UFI og kan være et hvilket som helst tall fra 0 til omtrent 268 millioner. Det er mulig å bruke f.eks. det eksisterende bedriftsnummereringssystemet, formelkoder eller deler av EAN-koden.
Hvor får jeg firmanøkkelen?
Hvis selskapet ikke har MVA-nummer eller ikke vil bruke det, er det mulig å bruke selskapets UFI-nøkkel til å generere den. Nøkkelen kan fås i web UFI-generatoren og kan brukes til å generere UFI gjentatte ganger. Vi anbefaler derfor å lagre den.

Kjøp et SBLCore Blue-abonnement

Hvordan kan jeg abonnere på programvaren?
Programvaren kan abonneres på direkte på nettstedet i prislistedelen. Du kan også bestille programvare ved hjelp av vår salgsavdeling (sales@sblcore.com).
Hvilke abonnementsplaner er tilgjengelige?
Abonnementer kan bestilles som en månedlig eller årlig plan. Vi tilbyr en årsplan til nedsatt pris.
Kan jeg endre abonnementsinnstillingene?
Abonnementsinnstillinger kan justeres i kundeportalen eller i programvareinnstillingene. Det er mulig å legge til eller fjerne brukere og land, endre betalingsinformasjon og også avslutte abonnementet.
Hvordan legger jeg til en tjeneste under et abonnement (en annen land eller bruker)?
Land eller brukere kan enkelt legges til eller endres i kundeportalen. Med en månedlig plan kan du ikke avslutte abonnementet før 1 måned etter at du har lagt til en land eller bruker.
Hvordan kan jeg si opp abonnementet mitt?
Du kan si opp abonnementet i kundeportalen eller i programvaren ved å klikke på Abonnement -> Si opp abonnement. Med en månedlig plan kan abonnementet sies opp på en valgt dato, men tidligst 1 kalendermåned etter at du sist kjøpte tjenesten.
Hvilke betalingsmåter godtas?
Abonnementer kan betales med betalingskort eller bankoverføring.
Hvordan fungerer abonnementsfakturering når du betaler med kort?
For den første bestillingen som betales med betalingskort, skjer abonnements betalingen på forhånd. En faktura utstedes samtidig. Med en månedlig plan belastes alle etterfølgende betalinger med tilbakevirkende kraft etter slutten av hver kalendermåned. Når en årsplan legger til et land eller en bruker i løpet av abonnementet, faktureres disse tjenestene også med tilbakevirkende kraft etter slutten av hver kalendermåned. Når du fornyer det årlige abonnementet, blir det gjeldende abonnements-beløpet for det neste året belastet på nytt og debitert fra betalingskortet ditt på forhånd. Fakturaer sendes elektronisk til e-postadressen som ble oppgitt under bestillingen. Alle utstedte fakturaer er tilgjengelige i kundeportalen.
Hvordan fungerer abonnementsfakturering ved betaling via bankoverføring?
For den første og hver påfølgende bestilling av årsplanen betalt med bankoverføring, utstedes også en faktura med 14 dagers forfall. For den første og hver påfølgende bestilling av den månedlige planen utstedes en faktura med tilbakevirkende kraft etter slutten av hver kalendermåned hvor programvaren ble aktivert. Fakturaer sendes elektronisk til e-postadressen som ble oppgitt under bestillingen. Alle utstedte fakturaer er tilgjengelige i kundeportalen.

Har du andre spørsmål du ikke har funnet svar på?

Våre kunder

Bli med mer enn 750 selskaper som allerede har brukt produktene eller tjenestene våre til deres fulle tilfredshet.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Vi tilbyr løsninger for oppretting og administrasjon av sikkerhetsdatablader. La oss håndtere den generelle administrasjonen knyttet til opprettelse, klassifisering og arkivering av sikkerhetsdatablader. SBLCore-programvare er designet for alle produsenter, importører, distributører og ulike brukere av kjemikalier og blandinger.

Trenger du råd?

Hold kontakten

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Tsjekkia

CRN: 04278968
Reg. nr. MVA: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-post: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Vi bruker cookies

Vi bruker cookies på nettstedet vårt for å forstå atferden til våre besøkende, slik at vi kan tilby innhold i henhold til deres preferanser.

Mer om cookies ×
Funksjonelle informasjonskapsler
Denne nettsiden bruker nødvendige informasjonskapsler, som er avgjørende for at den skal fungere. Det vil sikre riktig visning av siden, muliggjøre innsending av skjemaer og lignende nødvendige funksjoner. Disse tekniske informasjonskapslene kan ikke slås av.
Cookie Domene Gyldighet Beskrivelse Prosessor
sblcore_cc no.sblcore.com 1 år Lagrer brukerens samtykke til bruk av informasjonskapsler. SBLCore s.r.o.
Fly no.sblcore.com Sesjon Lagrer informasjon om brukerens økt. SBLCore s.r.o.
Analytiske informasjonskapsler
Vi bruker analytiske informasjonskapsler for å evaluere ytelsen til nettstedet vårt. Vi bruker disse informasjonskapslene for å spore antall besøk, trafikkkilder og brukeratferd på nettsiden vår – for eksempel finner vi ut hvilken informasjon de leter etter og hvilken informasjon som er viktigst for dem. Denne informasjonen hjelper oss med å optimalisere nettstedet og forbedre tjenestene våre.
Cookie Domene Gyldighet Beskrivelse Prosessor
_ga no.sblcore.com 2 år ID som brukes til å identifisere brukere. Google
_ga_0FGL9THVGW no.sblcore.com 2 år ID som brukes til å identifisere brukere. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ no.sblcore.com 2 år ID som brukes til å identifisere brukere. Google
Markedsføringsinformasjonskapsler
Markedsføringskapsler brukes til å vise relevante annonser basert på dine preferanser. Dette personlig tilpassede innholdet, brukt av våre partnere, kan vises på ulike nettsteder. Hvis du ikke velger disse informasjonskapslene, endres ikke antall annonser, men de vil ikke lenger være skreddersydd for dine interesser.
Cookie Domene Gyldighet Beskrivelse Prosessor
_gcl_au no.sblcore.com 3 måneder Den bruker Google AdSense til å eksperimentere med effektiviteten av annonsering på nettsteder som bruker tjenestene deres. Google